Bijbelkamp

Privacycharter van Ardennen Bijbelkamp

Wil je weten hoe we binnen Ardennen Bijbelkamp zorg dragen voor je gegevens? Lees dan deze gedragscode. We leggen in detail uit wat we doen om je privacy te beschermen, hoe je op elk moment inspraak hebt en welke controles worden uitgevoerd op de stipte naleving van dit charter.

Toepassing

Dit charter is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van je gegevens door Ardennen Bijbelkamp1. Lees dit privacycharter om meer te weten over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt door Ardennen Bijbelkamp.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen je contactgegevens zoals je adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer... Ook gegevens die we verkrijgen uit contactformulieren en e-mails houden we bij. Voor zover je dit zelf hebt meegedeeld, verzamelen we ook gegevens met betrekking tot je interesses, hobby’s, leeftijd, gezinsleven, voedingsprofielen, medische gegevens zoals: allergieën, ziektes en te nemen medicatie ... 

Waarom verzamelen we deze gegevens?

In de eerste plaats worden je gegevens gebruikt om de overeenkomst die je met ons sluit op een correcte manier te kunnen afhandelen. Op die manier kunnen we je correct inschrijven voor een kampweek en hebben we te allen tijde de nodige medische info bij de hand mocht er zich een medische ingreep (huisarts, spoed, apotheek…) voordoen.

In de tweede plaats gebruiken we je gegevens om je uit te nodigen voor jeugdweekends, zomerkampen, speciale ontmoetingsdagen…

Indien je geen informatie over onze activiteiten wilt ontvangen, kan je je op elk moment, zonder motivatie uitschrijven. Je kan dit doen door ons een e-mail te sturen. 

Beheer van de gegevensdatabanken

Alle persoonsgegevens worden beheerd door de vzw De Schildwachten van het Geloof, …Vlierzele (België). Binnen Ardennen Bijbelkamp zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. 

Overdracht aan derde partijen

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we je gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van de Ardennen Bijbelkamp. De groep beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie

Hoe kan je je gegevens inkijken, verbeteren of laten verwijderen?

Wanneer je je schrijft voor een kampweek van Ardennen Bijbelkamp bewaart de groep bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens. Zo heb je een kosteloos recht op inzage, correctie en schrapping van je gegevens. Om dit recht uit te oefenen, dien je een duidelijk verzoek te richten aan info@bijbelkamp.eu van Ardennen Bijbelkamp waarin helder staat wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Ardennen Bijbelkamp zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten.

(Versie 17/5/2018)

1. Onder 'Ardennen Bijbelkamp' wordt begrepen, vzw De Schildwachten van het Geloof.

 


Copyright © 2023 Ardennen Bijbelkamp; vzw De Schildwachten van het Geloof ·
All Rights Reserved · Bijbelkamp.eu · Privacycharter
Webdesign by
RHuyghebaert