Bijbelkamp

Kampreglement

Je wordt op het Ardennen Bijbelkamp aangemoedigd om tijdens je verblijf over je relatie met God en met anderen na te denken. Zo kunnen wij meer genieten van deze plaats en in ons geloof groeien. "Heb de Heer, uw God lief met geheel uw hart, ziel, verstand en kracht. En heb je naaste lief als jezelf." - Marcus 12:30-31. De rest volg vanzelf wel.

 1. Alle deelnemers aan de kampweken houden zich aan de Bijbelse principes in denken, doen en spreken.
  Dit met het oog op:
  • Hoe je je kleedt (de kampleiding bepaalt of het "uitdagend" is);
  • Hoe je je gedraagt en wat je zegt tot elkaar;
  • Wat je tot je neemt (eten, drinken, inademen enz. - dus geen alcohol, roken of drugs, maar let ook op hoe je eet.);
  • Respect tonen voor de rechten en eigendommen van anderen;
  • "Behandel de ander zoals jij graag behandelt wilt worden." - Matteüs 7:12

 2. Als kampeerder luister je naar de kampleiding, anders kan je op eigen kosten naar huis gestuurd of gebracht worden.

 3. Als deelnemer behoor je voldoende verzekerd te zijn en de informatie over deze polis in bezit te hebben, of doorgegeven te hebben aan de leiding.

 4. Indien je zaken, die eigendom zijn van het kamp, verliest of stukmaakt, moet je dit onmiddellijk melden aan de leiding.

 5. Iedereen doet mee aan alle activiteiten, tenzij door ziekte of medische redenen, die je hiervan hinderen.
  Dit houdt ook in:
  • Corvee (helpen met afruimen en afwassen);
  • Schoonmaken van de kamers of toiletten op gepaste tijden;
  • Opruimen van het terrein en de materialen.

 6. Om gezond te blijven worden de regels met betrekking tot hygiëne gerespecteerd.
  Zorg dat je je wast en dat je het terrein en de uitrusting schoon en ordentelijk achter laat. Het beekwater is niet drinkbaar.

 7. Niemand mag het terrein verlaten zonder toestemming van de kampleiding.

 8. De keuken is alleen toegankelijk onder toezicht van de kampleiding.

 9. Er mogen geen gevaarlijke goederen worden verbrand in de haard of kampvuur.

 10. De slaapvertrekken zijn enkel toegankelijk voor hen die daarin verblijven.
  Dit zijn geen speelruimtes. Bedden worden niet verplaatst en iedere deelnemer brengt eigen slaapgerief mee.

 11. Na 22 uur mag er geen lawaai gemaakt worden buiten de gebouwen.

 12. Het is de bedoeling tijdens de kampweek om elkaar en God beter te leren kennen. Je hoeft deze dingen dus niet mee te nemen:
  • Persoonlijke media (Mobiele telefoon, muziekspelers, e.d.) storen de communicatie met elkaar en dienen dus bewaard te worden tot na de kampweek;
  • Huisdieren mogen aanwezig zijn met akkoord van de kampleiding
  • Messen, vuurwerk, lucifers, aanstekers, e.d. zijn niet nodig of worden door de kampleiding beschikbaar gesteld.

 

 


Copyright © 2023 Ardennen Bijbelkamp; vzw De Schildwachten van het Geloof ·
All Rights Reserved · Bijbelkamp.eu · Privacycharter
Webdesign by
RHuyghebaert