Online inschrijven voor Ardennen Bijbelkamp

Voor welk kamp wil je een inschrijving ingeven?

Benjaminenkamp

Tienerkamp

Jongerenkamp

Gezinskamp

Gezinskamp 2 (kortere week)

Vul je persoonsgegevens in

(De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht in te vullen. )

Voornaam: *
Familienaam: *
Straat: *
Huisnummer: *
Bus:
Postcode: *
Woonplaats: *
Land: *
Telefoon: (vermeld ook de landcode vb. +32477123456) *
E-mail: *
Hertyp je e-mail: *
Geboortedatum: (in de vorm 2000-12-31) *

Als je opmerkingen hebt, mag je die hier noteren.
Voor Gezinskamp kan je hier de andere namen (en leeftijden) noteren van de familieleden die meekomen.

Medische gegevens

Ingeënt tegen tetanus:

Met welke aandachtspunten moet de leiding rekening houden?
Welke ziekte of allergie moeten we van op de hoogte zijn?
Welke geneesmiddelen neem je? (frequentie van inname en hoeveelheid)

Ik ben verzekerd bij de volgende maatschappij:
Ik ben aangesloten bij volgend ziekenfonds:

Kortingen

De gezinskorting geldt alleen voor de jeugdweken. Dus niet voor Gezinskamp omdat daar al een gezinskorting bestaat.

Ik maak deel uit van de (hulp)leiding:


Algemene voorwaarden en betaling

Alle geneesmiddelen die je meebrengt naar het kamp, dienen voorzien te zijn van een apothekersvignet met de vermelding van de reden en hoeveelheid van het gebruik. Gelieve dan ook 2 vignetten en SIS-kaart mee te brengen naar kamp. Bij het inschrijven geeft u de toestemming aan de leiding om bovenvermeld kind onder de noodzakelijke medische behandeling te stellen bij noodgevallen. Deze machtiging geldt alleen voor bovenvermeld kind en vervalt zodra de verantwoordelijkheid van de begeleiders is opgehouden (bij het aanwezig zijn van de ouders of voogd).
Elke kampeerder schrijft zich in via de website of een formulier door de post aan de kampleider gestuurd. De inschrijvingsformulier moet voor elke kampeerder volledig ingevuld en aan de kampleider gestuurd worden. U bent niet ingeschreven totdat u ook betaald hebt. De volledige betaling dient te gebeuren vóór 30 juni.
Als een kampeerder niet betaald heeft vóór 30 juni maar toch naar kamp wil komen, betaald de kampeerder een toelage van € 50 (contant te betalen op kamp met het kampgeld).
Zou u na uw inschrijving en betaling onverwacht niet kunnen komen, krijgt u uw betaling terug min het geld voor de vzw (€ 25).

Verstuur je inschrijving...