Gezinskamp 2 :: 16 - 20 Augustus 2020

Christen worden is soms heel makkelijk, christen blijven daarentegen is soms heel moeilijk, zeker als je er alleen voor staat. Daarom proberen we zoveel mogelijk dingen te doen die jullie zouden kunnen steunen. Door met elkaar te praten kan je ook een heel grote invloed hebben. Het is ook altijd een heel leuke en opbouwende tijd als we samen zijn. We stralen God's liefde uit. Onze kinderen, of kinderen in het algemeen, kijken soms op naar ons, zonder dat we het weten soms. We leren heel wat uit de Bijbel, dat we kunnen doorgeven aan kinderen, tieners of jongeren, maar ook aan andere medemensen. 

Meer over Gezinskamp ...

Thema ...

NA

Voor wie is dit kamp ...

Iedereen mag afkomen. Als een kind allen wenst te komen, moeten de ouders zorgen voor iemand die hun plaats inneemt tijdens deze week.

Kost en betaling ...

Kostprijs is € 10 per persoon per dag, met een maximum van € 230 per gezin. (tenzij je bent ingeschreven en betaald hebt voor 30 juni, dan is het € 180 per gezin.
Kinderen tot en met 5 jaar zijn gratis.

(Geen verdere kortingen van toepassing. Die in de inschrijvingensformulier beschreven gelden voor de jeugdweken.)

Bij betaling vooraf over te schrijven aan:

IBAN: NA
BIC (SWIFT): NA
MEDEDELING: GK20 + Naam Kampeerder(s)

REKENINGHOUDER: Paul Brazle
ADRES: NA

Gezinskamp 2020

06 July 2020

Gezien de omstandigheden van COVID-19, zat het kampbestuur bij elkaar om te beslissen of het mogelijk is om, volgens de richtlijnen van de regering en op een veilige en verantwoorde manier, Gezinskamp te houden.
Er werd besloten om het kamp te laten doorgaan, mits uiteraard enkele aanpassingen.

Zie de bijgaande documenten voor de informatie hierover...